Nemusíte všetko robiť sami. Naučte sa delegovať.

Nemusíte všetko robiť sami. Naučte sa delegovať.

Delegovanie je účinný spôsob ako zvýšiť svoju produktivitu bez negatívnych javou, ako je časový stres a hromadenie úloh. Spoznajte 5 jednoduchých krokov, ako efektívne delegovať.


Kto to ešte nezažil. Úlohy sa hromadia a do zoznamu neustále prichádzajú ďalšie. Za chvíľu sa ťažko určuje poradie ich dôležitosti, lebo prioritou je všetko. Ak máte pocit, že bežné úlohy pohlcujú Váš čas a potrebujete väčší priestor, jedným z najúčinnejších nástrojov je delegovanie. Rozviaže Vám ruky a umožní venovať sa tomu čo si skutočne vyžaduje Vás samotných. 

 

Nasledujúcich 5 krokov vám prinesie benefity, pre ktoré sa určite oplatí používať túto účinnú techniku.

 

1. Vyberte si, na koho budete delegovať

 

Od povahy úlohy záleží, či to bude niekto, kto je práve po ruke alebo niekto, kto má konkrétne znalosti. S úlohami z osobného alebo profesionálneho života sa vždy môžete obrátiť na vášho concierge.

 

2. Definujte cieľ

 

A buďte čo najkonkrétnejší. Každý detail zaváži. V tomto bode pokladáte základné kamene vašej spokojnosti s výsledkom. Ak je pri napĺňaní cieľa potrebné dodržať konkrétne medzikroky, využiť špecifické zdroje alebo know – how, ktoré už máte, tak všetky tieto informácie odovzdajte tomu, na koho ste úlohu delegovali. Určujete tým aj mieru kreativity pri riešení úlohy.

 

3. Pribaľte aj potrebné kompetencie

 

Najmä ak si úloha bude vyžadovať čiastkové rozhodnutia, ak nedelegujete aj potrebné kompetencie, budete musieť každé rozhodnutie urobiť sami. Tým sa výrazne zníži prínos delegovania.

 

4. Uistite sa o porozumení úlohy

 

Pre úspech je veľmi dôležité, aby nový vlastník úlohy videl cieľ rovnako jasne ako vy a aby mu boli zrejmé zdroje a kompetencie, ktoré môže využívať. Samozrejme, treba sa jasne dohodnúť na termínoch a pri rozsiahlych úlohách na spôsobe priebežného monitoringu.

Tu končí vaša aktívna účasť. Úlohu ste odovzdali novému vlastníkovi a môžete sa venovať tomu, čo si vyžaduje konkrétne vás. Veď preto ste delegovali. Nenechávajte si „nohu vo dverách“ a nepýtajte sa na výsledky pred dohodnutými termínmi. Ukazujete tým nedôveru k tomu, na koho ste delegovali a vás to oberá o benefity, pre ktoré ste to robili.

 

5. Monitorujte, podporujte, oceňujte

 

Monitorujte progres v dohodnutých termínoch. Ak je treba, usmernite vývoj a buďte podporou, ak vznikne potreba niečo konzultovať. A nezabúdajte oceňovať dobre vykonanú prácu.

Ak máte pocit, že delegovanie zaberá príliš veľa času, tak prínosy na konci mnohonásobne prevýšia investíciu na začiatku. Čas máte len jeden a takto môžete riešiť viacero úloh naraz. Vaša produktivita bude rásť a vyhnete sa negatívnym vplyvom, ktoré so sebou prináša multitasking.

Čím viac budete delegovať, tým to pre vás bude jednoduchšie a jeho efektivita bude stúpať. Vaše ruky budú voľnejšie a časový tlak menší. Nakoniec zistíte, že ste schopný urobiť o veľa viac vecí, ako ste si kedykoľvek mysleli.